دوستان عزیز، نظر خود را در مورد متن لطف بفرمائید

  

نقل است از مولای متّقیان علی (ع):

  

 

اقتبس العلم فانّک ان کنت غنیآ زانک و ان کنت فقیرآ امانک .

یعنی: دانش بیاموز که اگر ثروتمندی ترا زیب و زیوری شود و اگر بی چیزی ترا روزی رساند.


 

Acquire knowledge so that if you are rich it adorns you, and if you are poor it helps you to earn a living.

 

 

بر گیر ثمر ز شاخ بار آور علم

شو بهره ور از گنج زر و گوهر علم

کز بهر فقیر روزی آرد زر علم

وز بهر غنی زیب شود زیور علم

 

 

العلم خیر دلیل ٬ الحقّ انهج سبیل.

یعنی: علم بهترین راهنماست ٬ حق .. مستقیم ترین راه است.


 

Knowledge is the best guide; and truth is the straightest path.

 

  

از راه صواب اگر که راه تو جداست

هر راه که میروی ٬ بدان راه خطاست

اندر ره حق که بهترین راه بود

با علم برو که بهترین راهنماست  

 

الحکمت شجرت تنبت فی القلوب و تثمر علی اللسان.

یعنی: دانش و بینش مانند درختی است که از دل میروید و از زبان میوه میدهد.

 

Knowledge and wisdom are like a tree which grows in the heart and bears its fruits through the tongue.

 

  

کس در ره کسب علم تا پا ننهد

از وادی جهل هر چه کوشد نرهد

دانش بمثل درخت پر برگ و بری است

کز دل رسته است و ز زبان میوه دهد

 

العلم لاینتهی.

یعنی: علم پایان ندارد.

 

Knowledge is boundless

 

  

تا در ره علم ... نیستی خسته ... برو

یکدم منشین ز پا و پیوسته برو

هر چند که بحر علم بی پایان است

تا کشتی همّت تو نشکسته برو

 

 

العقل غریزت تزید بالعلم و التجارب.

یعنی: عقل غریزه ای است که با دانش و تجربه تقویت میشود.

 

Sagacity  is an instinct that develops by knowledge and experience

 

 

 

  

با تجربه و علم چو مقرون گردد

نیروی خرد کامل و موزون گردد

انوار چراغ عالم-افروز خرد

از دانش و آزمایش افزون گردد  

 

العلم یدل علی العقل٬  فمن علم عقل.

یعنی: علم آدمی را به عقل رهبری میکند ٬ پس کسیکه علم آموخت عاقل شد.

 

Knowledge leads you to wisdom, hence he who acquires knowledge acquires wisdom

 

 

 

  

تا از پی کسب علم عازم نشوی

روشن ز فروغ عقل سالم نشوی

چون علم ترا عقل همی افزاید

عاقل مشوی اگر که عالم نشوی

 

 

العلم ینجیک ٬ الجهل یردیک.

یعنی: علم رستگارت سازد و جهل در تباهی ات اندازد.

 

Knowledge saves you; ignorance destroys you

 

 

 

  

علم است که عقل و روح را بنوازد

جهل است که جان و جسم را بگدازد

علم است و عمل که رستگارت سازد

جهل است که در تباهی ات اندازد

 

المتعبد بغیر علم کحمارت الطاحونت تدور و لا تبرح من مکانها .

یعنی: کسی که از روی دانش ایزد را پرستش نکند خر آسیا را ماند که همواره میگردد ولی از جای خویش پیش نمیرود.

 

One who worships without knowledge is like a mill’s donkey who is always wandering with no progress

 

 

 

  

بی علم٬ اگر کسی پرستد یزدان

همچون خر آسیا بود سرگردان

آخر به همانجاست که اوّل بوده است

هر چند به راه خود مدام است روان

 

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را

برون کن ز سر باد و خیره‌سری را

بری دان از افعال چرخ برین را

نشاید ز دانا نکوهش بری را

همی تا کند پیشه، عادت همی کن

جهان مر جفا را، تو مر صابری را

هم امروز از پشت بارت بیفگن

میفگن به فردا مر این داوری را

چو تو خود کنی اختر خویش را بد

مدار از فلک چشم نیک اختری را

به چهره شدن چون پری کی توانی؟

به افعال ماننده شو مر پری را

تو با هوش و رای از نکو محضران چون

همی برنگیری نکو محضری را؟

نگه کن که ماند همی نرگس نو

ز بس سیم و زر تاج اسکندری را

اگر تو از آموختن‌سر بتابی

نجوید سر تو همی سروری را

بسوزند چوب درختان بی‌بر

سزا خود همین است مر بی‌بری را

درخت تو گر بار دانش بگیرد

به زیر آوری چرخ نیلوفری را

 

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۱/۱۹ساعت   توسط " مدیر وبلاگ " ... | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
همّت ز پی علم وهنر کن مصروف
تاآنکه شوی بفضل ودانش معروف

و آنگاه عمل به علم کن تا گردی
از زمرهء اهل دانش و اهل وقوف

پیوند ها
آوای آزاد - - شعرای معاصر
شعر کهن
گنجور
مثنوی معنوی
دیوان حافظ
فرزانه شیدا
چهرهای ماندگار
همشهری آنلاین
شعر و خوشنويسي - 3
شعر و خوشنويسي -2
شعر و خوشنويسي - 1
مطالب خواندنی
عشق خدایی
عشق چیست (1 )
ادامهء عشق (2)
ادامهء عشق (3)
هفت وادی عشق
شیدایی چیست
عرفان چیست (1 )
عرفان چیست (2 )
عرفان چیست (3 )
رشد فکری
علم وعالم
زوال ملک
آفات
آزادی
دانش
ظلم وستم
اندیشه
نصیحت
مراحل هفتگانه نفس
دانائی
سختی
دور اندیشی
وصیت نامه مرحوم ابوالقاسم حالت
خوشخوئی
این نیز بگذرد
دوستی
طمع
خودشناسی
سخن
نادانی
آرزو
صلح
زمانه
آموزش
زندگی
سیاست
خوشرویی
ستایش
دل
فرصت
هوای نفس
محکمه الهی
شنوایی
عدالت
ناسپاسی
چاپلوسی
تجربه
خاموشی
طنز - کلاس انشاء -1
بهترین راه حل
شهر و دیار
اندرز بزرگان
به مرد ها گفتیم
نقش ابلیس در آفرینش
عدل الهی
پیر طریقت
عقب ماندگی
تمنای وصال
یکتا
طنز - کلاس انشاء -2
زاهد در شعر حافظ
ده فرمان
بیان حال شیطان
بیاموزیم
رسالت شادمانی
لامکان
روش عاقل
اسرار خلقت
ثبات عشق
اقلیم دانش
معنی زندگی
حکایتی از مولانا
معلم عشق
گريه’ اميركبير
حکایت شیخ صنعان
داستان حج پینه دوز
درسی از پروانه ها
بهم نگاه کنیم
طنز خانمها
ترک شیرازی
شاهکار خالق
خوشبختی
معنی دوست
دیدار
فقر یا عطر
مادر
شخصیت مردم
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM